Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

Xã hội

Theo TTXVN

(GDVN) - Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Theo TTXVN
Từ khóa :
phong cách Hồ Chí Minh , kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh , tấm gương sáng
Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác