Sau Tết sẽ công bố điều tra lương của EVN

Xã hội

“Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện lại kết quả điều tra. Số lượng các đơn vị kiểm tra rất lớn. Sau Tết sẽ công bố kết quả điều tra này”

“Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện lại kết quả điều tra. Số lượng các đơn vị kiểm tra rất lớn. Sau Tết sẽ công bố kết quả điều tra này”, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân cho biết.

Trả lời báo chí ngày 19.1 về kết quả điều tra lương đối với tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân cho biết: Ngành điện lực là ngành kinh tế rất quan trọng. Trong các năm qua, ngành điện lực vẫn thực hiện được các mục tiêu của Nhà nước giao: giảm tổn thất điện năng, đưa điện về nông thôn (98 % số xã, 96% số hộ sử dụng điện không qua cai thầu); ngành điện cũng nộp đầy đủ ngân sách kinh doanh theo quy định; năm 2008 có lợi nhuận 1.800 tỷ, 2009 1.400 tỷ.

Năm 2010 phát sinh nhiều vấn đề về tài chính và đã lỗ rất nhiều. Ngành điện có đặc thủ rất lớn là ngành trải rộng khắp cả nước, điều kiện lao động đặc thù, chất lượng lao động cao (trên 90% lao động kỹ thuật cao, qua đào tạo, trên 40% có trình độ đại học trở lên)

Tiền lương của ngành điện, năm 2010 bình quân chung của tập đoàn 7.435.000 đồng (25% là phụ cấp, trợ cấp đặc thù). Khi gặp khó khăn, ngành điện đã xin phép Chính phủ thực hiện lương bằng 95%

Bộ LĐTBXH cùng Bộ Tài chính thẩm định lại đơn giá tiền lương của ngành điện. Có thể khẳng định, ngành điện thực hiện đúng với đăng ký. Khối lao động nguồn có lương cao hơn; khối truyền tải làm việc trong điều kiện leo cao, vùng hiểm trở và khối thấp nhất là kinh doanh điện.

“Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện lại kết quả điều tra. Số lượng các đơn vị kiểm tra rất lớn. Sau Tết sẽ công bố kết quả điều tra này”, ông Huân cho biết.

Phi Long/Nông thôn ngày nay

Từ khóa :
ngành điện , Tập đoàn Điện lực Việt Nam , lương , Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội , tiền lương , lao động , điện , biết mấy
Sau Tết sẽ công bố điều tra lương của EVN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác