"Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra còn ít"

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Hết quý 2 vừa qua, Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương tiến hành 311 cuộc thanh tra hành chính và trên 22 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm số tiền gần 6.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 142 tỷ đồng.

Thông tin này được Thanh tra Chính phủ cho biết tại Hội nghị giao ban thanh tra các Bộ, ngành Trung ương quý 2/2013.

Báo cáo tại Hội nghị ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, trong Quý II, Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương tiến hành 311 cuộc thanh tra hành chính và 22.060 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền là 5.979 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 142 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 55 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 5.837 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 5 tập thể, chuyển cơ quan điều tra, xử lý 11 vụ việc.

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ.

Kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tính đến hết tháng 5/2013, các bộ, ngành đã rà soát 34/34 vụ việc, phối hợp với địa phương đã xem xét giải quyết 17/29 vụ việc.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa như, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2012, đến nay đã có 17 bộ và cơ quan ngang bộ; 7 cơ quan thuộc Chính phhủ báo cáo việc kê khai tài sản thu nhập năm 2012…

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 về công tác PCTN lãng phí. Quan công tác thanh tra, kiểm tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã chuyển cho cơ quan chức năng điều tra 6 vụ, 9 người có dấu hiệu tham nhũng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 14,7 tỷ đồng, kiến nghị thu thồi 14,7 tỷ đồng, đã thu hồi 9,4 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch 2013, gắn với thanh tra đột xuất; thực hiện tốt thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN dưới nhiều hình thức; triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện được một số vụ việc tham nhũng. Tổng Thanh tra cũng lưu ý, một cuộc thanh tra kết luận chậm; còn chồng chéo, trùng lắp; xử lý sau thanh tra chưa đạt yêu cầu và tỷ lệ thu hồi còn thấp. Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra còn ít;

Chưa quan tâm giải thích tuyên truyền pháp luật chưa tốt qua tiếp công dân. Tình hình KNTC vẫn phức tạp, đoàn đông người tăng;  giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài theo 1130 còn chậm…Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ngọc Quang
Từ khóa :
Thanh Tra Chính Phủ , giải quyết , tham nhũng , kiến nghị , khiếu nại tham nhũng , ngân sách nhà nước , công tác chống tham nhũng trung ương , huynh phong tranh , huỳnh phong tranh
"Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra còn ít"
Chủ đề : Diệt tận gốc vấn nạn tham nhũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác