Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi không tham gia Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (do đã nghỉ hưu).

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm thành viên Tổ công tác thay ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ theo phân công công tác của Thanh tra Chính phủ.

Nhật Minh
Từ khóa :
tổ công tác chính phủ , ông lê mạnh hà , trần ngọc liêm , đặng công huẩn , thanh tra chính phủ
Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác