Thủ tướng đồng ý cho tiến hành lựa chọn Quốc hoa

Xã hội

Diệu Linh

(GDVN) - Ngày 11/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 104/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải và các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam.

Việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp để đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn và suy tôn.

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

Năm 2011, theo bình chọn qua mạng internet, đa số ý kiến chọn Hoa sen là Quốc hoa của Việt Nam.

Thông qua nghiên cứu về Quốc hoa nhiều nước trên thế giới, và kết quả nghiên cứu, điều tra khảo sát, lấy ý kiến trên mạng Internet của các nhà văn hóa, khoa học, nhà quản lý, ý kiến của nhân dân cho thấy Quốc hoa của Việt Nam phải là loài hoa thể hiện được nhiều tiêu chí như: loài hoa có nguồn gốc hoặc được trồng lâu đời ở Việt Nam, là loài hoa tiêu biểu, dễ trồng, phát triển được ở nhiều vùng, miền đất nước.

Năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn trực tiếp và qua mạng internet, kết quả là có 62,1% số người tham dự qua mạng Internet chọn hoa sen là Quốc hoa Việt Nam.

Diệu Linh
Từ khóa :
Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch , Internet , Văn Phòng Chính Phủ , Nguyễn Tấn Dũng , chủ trì , hoa tiêu , họp , Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng đồng ý cho tiến hành lựa chọn Quốc hoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác