Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất cho tỉnh Yên Bái

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhật Minh
Từ khóa :
yên bái , đất trồng lúa , thủ tướng , ủy ban nhân dân tỉnh yên bái , chuyển đổi mục đích sử dụng
Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất cho tỉnh Yên Bái
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác