Thủ tướng giao làm báo cáo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự

Xã hội

Trinh Phúc

(GDVN) - "Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật".

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 13-24/3/2017), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án luật.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH14.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Dự án Luật thủy sản (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Bộ luật hình sự , Thường vụ Quốc hội , Thủ tướng , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ,
Thủ tướng giao làm báo cáo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác