Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn viên chức

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Thời gian gần đây, Chính phủ liên tục chỉ đạo siết chặt quy trình tuyển dụng công chức, viên chức,nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, điều kiện thi, xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Luật viên chức và các văn bản quy định chi tiết.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn viên chức. ảnh: Tấn Thạnh/Người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ Kết luận số 37-TB/TW ngày 16/5/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập rà soát các quy định hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước mắt, Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức theo hướng thu hẹp đối tượng là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý những bất cập trong việc xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời làm rõ việc áp dụng pháp luật công chức, pháp luật viên chức đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức (tổ chức, hành chính, kế toán...) trong đơn vị sự nghiệp công lập; phương án quy định biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thủ tướng , trung ương , chỉ đạo , luật , nghị quyết , thủ tướng chính phủ , nâng cao , đổi mới thi tuyển viên chức , bộ quy chuẩn viên chức
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn viên chức
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác