Thủ tướng yêu cầu trên 80% thủ tục hành chính phải làm hài lòng người dân

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu cải cách thể chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng dịch vụ hành chính.

Cụ thể, mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020).

Phấn đấu tới năm 2020 có ít nhất trên 80% các thủ tục hành chính phải làm hài lòng người dân. ảnh: Báo Xây dựng.

Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là:

Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Đến năm 2020, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, dựa trên hệ thống chính sách đã được hoạch định trong từng lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước đối với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước.

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; ưu tiên các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm:

Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; tiếp cận điện năng; quản lý thị trường, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% vào năm 2020; hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý Trung ương - địa phương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo nguyên tắc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên thực hiện những việc mà cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới làm không hiệu quả.

Xác định rõ ràng, minh bạch các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài các quy định phân cấp.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thủ tướng , chính phủ , quản lý công chức , tuyển công chức , cải cách hành chính
Thủ tướng yêu cầu trên 80% thủ tục hành chính phải làm hài lòng người dân
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Nói hay Đừng
0

Khó lắm khi các Tư lệnh vẫn ngồi trong phòng lạnh. Đơn cử như việc đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh (cấp đổi lại): Ừ thì khi đến nộp yêu cầu thông báo thay đổi thì cần có Giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân; thế mà khi đi nhận kết quả cũng lại phải một giấy giới thiệu nữa trong khi đã được phòng đăng ký kinh doanh cấp cho một Giấy hẹn trả hồ sơ rồi.

Kim Tuyết
0

Muốn cải cach thành cộng thì chính phủ phải kiên quyết cắt giảm mạnh những bộ máy hành chính, hồ sơ, các phòng ban, các cấp phó trong các lãnh vực. Phải có chính sách tiền lương, đánh giá trên hiệu qua cong việc. Tăng cương phát triển các doanh nghiệp tự nhận, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Xem thêm bình luận
Tin khác