Tiêu chí xác định sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Trong quý III/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Từ đó, để cơ quan Hải quan thực hiện chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành và nhiệm vụ được giao tại khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu..

 

Nhật Minh
Từ khóa :
vương đình huệ , hải quan , tiêu chí , chất thải , xử lý chất thải , sản phẩm tái chế
Tiêu chí xác định sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác