Tiểu sử bằng hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - ông Phùng Xuân Nhạ

Xã hội

Phạm Việt Hùng

(GDVN) - Ngày 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Phạm Việt Hùng
Từ khóa :
phùng xuân nhạ , bộ trưởng phùng xuân nhạ , bộ trưởng bộ giáo dục
Tiểu sử bằng hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - ông Phùng Xuân Nhạ
Chủ đề : Từ hội trường Diên Hồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác