Từ tháng 6/2013, mỗi công dân sẽ có một mã số định danh

Xã hội

Vũ Vũ

(GDVN) - Bộ Tư pháp dự kiến việc cấp mã số định danh cá nhân sẽ được triển khai từ tháng 6/2013 đến 5/2014. Mỗi mã số định danh cá nhân gồm 12 chữ số, cấp từ khi khai sinh và không thay đổi trong suốt cuộc đời.

Nhằm truy nguyên chính xác về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực, trong dự thảo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến, mỗi công dân sẽ có một mã số định danh.

Số định danh cá nhân này sẽ được cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh, gắn với họ đến khi chết và không thay đổi trong suốt cuộc đời. Số định danh gồm 12 chữ số, xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được ghi trên giấy khai sinh, chứng minh thư. 

Các ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu ngành thông qua số định danh cá nhân để kết nối, khai thác thông tin công dân, bảo đảm thống nhất thông tin.

Việc cấp mã số định danh công dân dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2014.
Số định danh cá nhân này sẽ được cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh, gắn với họ đến khi chết và không thay đổi trong suốt cuộc đời. 

Theo Bộ Tư pháp, việc quản lý dân cư hiện còn nhiều bất cập. Với quy mô dân số lên tới gần 90 triệu, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hàng năm trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày. Phần lớn thủ tục hành chính đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao, trong khi mỗi công dân có thể sở hữu khoảng 20 loại giấy tờ (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu...), đã tạo nên chi phí hành chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư pháp khẳng định việc lập mã số định danh cho công dân là cần thiết và cấp thiết.

Theo dự thảo đề án, việc cấp mã số định danh công dân sẽ được triển khai từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2014.Vũ Vũ
Từ khóa :
xã hội , mã số , Bộ Tư Pháp , cá nhân , thủ tục hành chính , lấy ý kiến , giao dịch , chi phí
Từ tháng 6/2013, mỗi công dân sẽ có một mã số định danh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác