Xây dựng xã Việt Chu không có tệ nạn ma túy

Xã hội

Theo Báo Cao Bằng

(GDVN) - Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hạ Lang đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình xã điểm không có tệ nạn ma tuý" tại xã Việt Chu (Hạ Lang).

Xã Việt Chu nằm tiếp giáp với thị trấn Thanh Nhật và các xã: Thái Đức, Vinh Quý, Quang Long. Đường biên giới dài hơn 5 km, có 11 xóm, bản, hơn 1.700 nhân khẩu. Xã có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, không đồng đều, là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy, các đối tượng phạm tội về ma túy thường cung cấp ma túy chủ yếu tại các điểm vùng biên giới, như: Mốc 895 và 896, tiếp giáp với Trung Quốc.

Đại diện các xóm của xã Việt Chu (Hạ Lang) ký cam kết thực hiện Đề án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy"

Qua khảo sát, số người nghiện ma túy có danh sách quản lý tại xã là 10 đối tượng. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã có 9 trường hợp đi cai nghiệm tự nguyện, hiện có 2 trường hợp đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh. Từ đầu năm 2013 đến nay, xã tuyên truyền 11 cuộc  về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tệ nạn xã hội xã Việt Chu xây dựng  quy chế hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các ngành chức năng tổ chức, triển khai các nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản, dòng họ, khu dân cư tự quản, tổ an ninh nhân dân trong việc bài trừ tệ nạn ma túy.

Tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà và cộng đồng, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện trở lại hoàn lương, gắn xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở  khu dân cư ..., tạo sự chuyển biến nhận thức, hành động trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội./.

Theo Báo Cao Bằng
Từ khóa :
Hạ Lang: Xây dựng xã Việt Chu không có tệ nạn ma túy , phòng chống , ma túy
Xây dựng xã Việt Chu không có tệ nạn ma túy
Chủ đề : Phòng chống ma túy, buôn bán người
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác