Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sự cố đổ cột điện đường dây 500kV

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Cá nhân, tập thể có liên quan tới sự cố đổ cột điện đường dây 500kV sẽ bị kiểm điểm, xử lý. ảnh: Anh Minh.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về kết luận nguyên nhân sự cố đổ cột đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa tại vị trí 199 và 200 (sự cố vào ngày 22/4/2016), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến chất lượng thi công móng cột điện bị đổ trên đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (vị trí cột 199), xử lý hoặc đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổ chức lập tiêu chuẩn quốc gia về Bu lông neo và thực hiện các thủ tục thẩm định, công bố tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng bê tông các vị trí móng cột khác trên đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa nhất là các vị trí móng cột do đơn vị thi công móng cột điện bị đổ thực hiện, đồng thời chỉ đạo kiểm tra thiết kế cấu tạo của Bu lông neo chân cột điện bảo đảm an toàn chịu lực công trình.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành đối với các công trình đường dây truyền tải và phân phối.

Ngọc Quang
Từ khóa :
đổ cột điện 500kv , điện quốc gia , xử lý trách nhiệm vụ đổ cột điện 500kv , thất thoát lãng phí ngành điện , phó thủ tướng trịnh đình dũng
Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sự cố đổ cột điện đường dây 500kV
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác