Hoàn thiện quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong khi chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển, Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bắt giữ tàu biển, không để xảy ra hoặc giảm thiểu các trường hợp bắt giữ tàu biển trái pháp luật.

Nhật Minh
Từ khóa :
bộ giao thông , thủ tướng , nguyễn xuân phúc , bắt giữ , tàu biển , giáo dục pháp luật , bộ tài chính , bộ công thương
Hoàn thiện quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác