Lỗi 404 Không tìm thấy nội dung.
Nhấn vào đây để quay về trang chủ.

Quảng Ninh - luật quốc gia thua lệ tỉnh?

25/05/2020 06:30
GDVN- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giải thích thế nào về mối liên quan giữa việc ông Nguyễn Văn Thắng làm Hiệu trưởng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Hạ Long?