Thử độ bền iPhone 4 bằng... búa

Điện thoại

Tùng Linh (Nguồn YouTube)

(GDVN) - Sau khi bị búa đập vài nhát, chiếc iPhone 4 vẫn khởi động và chạy bình thường.

Tùng Linh (Nguồn YouTube)
Từ khóa :
Thử độ bền iPhone 4 bằng... búa
Tin khác