100% các trường phải có giáo viên dạy môn pháp luật

Giáo dục 24h

Diệu Linh

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Mục tiêu của chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội;

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

100% các trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa. ảnh minh họa: TTXVN.

Phổ biến pháp luật định kỳ

Mục tiêu phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến năm 2021, 100% các trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định.

Phấn đấu 90%-100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật; phấn đấu từ 70% - 90% đối tượng đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Huy động mọi nguồn lực tham gia

Nhà nước khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Chương trình phấn đấu hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp nhận công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Để đạt được những mục tiêu trên, các bộ, các ngành, địa phương phải tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến.

Diệu Linh
Từ khóa :
dạy chương trình pháp luật phổ thông , môn pháp luật trong nhà trường , luật giáo dục
100% các trường phải có giáo viên dạy môn pháp luật
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Quôc nam
0

Ngảy xưa thì cử nhân luật có thể dạy giáo dục công dân, bây giờ thì không được nhé các bạn

Nông dân
2

Bạn Thanh Hà nói đúng. Được học luật HS sẽ sớm hiểu thực trạng XH...HS lại lý luật với thày cô và BGH...

Thanh Hà
3

Càng dạy sớm cho trẻ em, càng làm chúng bất mãn, trong điều kiện hiện nay.

Lê Tuấn
0

Nên có quy định cụ thể để giúp cử nhân ngành luật sau này có thể làm giáo viên,giảng viên môn giáo dục công dân,môn pháp luật hoặc làm người tư vấn luật. Hơn ai hết,xã hội cần ghi nhận và tạo điều kiện để cử nhân luật đóng góp nhiều hơn,hướng tới một đất nước thượng tôn pháp luật thì mới ổn định và phát triển được

Nông dân
4

Bên cạnh sự GD pháp luật, cần có sự gương mẫu chấp hành pháp luật của người lớn nói chung/ thày cô giáo nói riêng. Thực tế nhiều hành vi , việc làm của người lớn đã ảnh hưởng đến ý thức của con trẻ...Đơn cử là sự nhũng nhiễu trong XH, những việc tiêu cực trong ngành GD...trực tiếp có ở ngay trong trường học v.v.

Xem thêm bình luận
Tin khác