Ban xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông thừa nhận thiếu sót…!

Giáo dục 24h

Phương Thảo

(GDVN) - Ban xây dựng chương trìn tổng thể nhận thiếu sót là đã trình bầy chưa rõ trong dự thảo, gây hiểu nhầm, dẫn đến xôn xao dư luận.

Ngày 05/8/2015, Bộ GD&ĐT đã cho phép đăng tải trên mạng dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 

Sau khi được đăng tải xin ý kiến xã hội, vẫn còn một số ý kiến khác nhau về một số vấn đề, trongt đó tập trung nhiều nhất vẫn là tích hợp môn Lịch sử ở cấp THPT. 

5 vấn đề chưa đồng tình với dự thảo

Thứ nhất, cần đổi mới môn học Lịch sử, giáo dục lịch sử theo tinh thần Nghị Quyết 29 là chuyển từ tập trung trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh; muốn vậy phải rất coi trọng việc làm cho giáo dục lịch sử không gây áp lực nặng nề, làm buồn chán học sinh như hiện nay, trái lại giáo dục lịch sử phải trở nên hấp dẫn, hứng thú với người học.

Thứ hai, Ban xây dựng chương trình không coi trọng giáo dục lịch sử, để Lịch sử là môn học tự chọn thì sẽ rất ít học sinh chọn học Lịch sử như thế chẳng khác gì xoá sổ Lịch sử trong giáo dục cấp THPT.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển. Ảnh Xuân Trung

Thứ ba, theo tinh thần coi trọng giáo dục lịch sử, nếu tích hợp trong môn Khoa học xã hội hoặc môn Công dân với Tổ quốc thì không thể hiện được tầm quan trọng của giáo dục lịch sử; khó tích hợp các mạch kiến thức giáo dục công dân, giáo dục lịch sử và giáo dục an ninh quốc phòng; trái với yêu cầu giáo dục định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT; đội ngũ giáo viên hiện nay không dạy được môn học mới này.

Thứ tư, nếu để kiến thức lịch sử ở 3 môn Công dân với Tổ quốc, Khoa học lịch sử ở cùng cấp học thì kiến thức Lịch sử bị xé lẻ hoặc chồng chéo nhau giữa 3 môn.

Thứ năm, đề nghị duy trì Lịch sử là môn học riêng, bắt buộc với tất cả các học sinh. 

Có sự nhầm lẫn?

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, cần phải trao đổi rõ hơn vấn đề về môn Lịch sử trong dự thảo chương trình tổng thể.

Theo đó, liên quan tới vấn đề thứ nhất không đồng tình, Thứ trưởng Hiển cho rằng, muốn giáo dục lịch sử trở nên hấp dẫn học sinh, chuyển từ tập trung trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là một yêu cầu phải được thực hiện đổi mới đồng bộ các yếu tố, từ xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn nội dung và tổ chức nội dung giáo dục.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói gì về việc dạy tích hợp môn Lịch sử?

(GDVN) - Tư lệnh ngành giáo dục cho biết theo dự thảo đang lấy ý kiến thì kiến thức lịch sử được dạy cả ở Văn học, Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc và nhiều môn khác nữa.

Đa dạng hoá và đổi mới hình thức giáo dục, phương pháp giáo dục; đổi mới cách thức đánh giá học sinh. 

Các yếu tố trên có quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau nên khi bàn về cách thức tổ chức nội dung giáo dục (môn học Lịch sử đứng độc lập hay không độc lập) thì phải xét trong mối quan hệ với các yếu tố đó và cũng phải xét vấn đề giáo dục lịch sử hay môn học Lịch sử trong tổng thể chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, không thể xét riêng về tổ chức nội dung giáo dục hay riêng môn học Lịch sử và giáo dục lịch sử.
 
Vấn đề không đồng tình thứ hai, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, không phải là học sinh thích thì (chọn) học, không thích thì thôi, xoá sổ môn học Lịch sử. Trái lại, theo Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể, tất cả học sinh đều bắt buộc phải học nội dung giáo dục lịch sử trong ít nhất 2 môn: Công dân với Tổ quốc và 1 trong 2 môn Lịch sử hoặc môn Khoa học xã hội. 

Ngoài ra, học sinh còn được học Lịch sử trong các môn học khác, nhất là trong môn Ngữ văn và trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; học sinh còn có thể tự chọn thêm các chuyên đề học tập mở rộng hoặc nâng cao về Lịch sử. 

Thời lượng bắt buộc dành cho nội dung giáo dục lịch sử trong chương trình mới chắc chắn sẽ nhiều hơn trong chương trình hiện hành, điều này là rõ ràng vì chương trình hiện hành bắt buộc học sinh học Lịch sử 1,5 tiết/ tuần; dự thảo chương trình phổ thông mới mới bắt buộc học sinh phải học Công dân với Tổ quốc 3 tiết/tuần, cộng thêm môn Khoa học xã hội 3 tiết/tuần hoặc Lịch sử 3 tiết/tuần.

“Ban xây dựng chương trình tổng thể thừa nhận thiếu sót là đã trình bầy chưa rõ trong văn bản dự thảo, gây hiểu nhầm và từ một vài người phát biểu không chính xác dẫn đến xôn xao dư luận. Tiếp thu các góp ý, văn bản chương trình tổng thể sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho rõ vấn đề này” ông Hiển nói.

Về vấn đề không đồng tình thứ 3, liên quan đến dạy học tích hợp và phân hoá, ông Hiển cho biết, trước hết phải khẳng định đây là vấn đề có nhiều yêu cầu mới của chương trình giáo dục phổ thông nên không thể tránh khỏi những băn khoăn, thắc mắc. 

Theo định hướng đảm bảo tính thống nhất giữa tích hợp và phân hoá trong giáo dụcđể người dạy, nhất là người học dễ dàng vận dụng tổng hợp các kiến thức khác nhau nhưng có liên quan để giải quyết vấn đề trong học tập và trong cuộc sống nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của người học thì mỗi môn học cần phải đề cập nhiều lĩnh vực kiến thức và mối lĩnh vực kiến thức cần được bố trí trong một số môn học khác nhau. 

Việc không đồng tình vở vấn đề thứ tư, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, trong chương trình mới học sinh sẽ học kiến thức lịch sửu trong ít nhất 2 môn học nghĩa thì kiến thức lịch sử sẽ được sắp xếp theo lôgic mới chứ không phải là xé lẻ kiến thức. 

Việc xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa phải đảm bảo yêu cầu này và phải tránh chồng chéo/lặp lại kiến thức lịch sử giữa  môn Công dân với Tổ quốc với môn Khoa học xã hội, giữa môn Công dân với Tổ quốc với môn Lịch sử; giữa 2 môn Khoa học xã hội và môn Lịch sử thì có thể có cùng có một số nội dung kiến thức lịch sử, vì 2 môn này nhằm đáp ứng 2 nhóm học sinh khác nhau (mỗi em không bắt buộc phải học cả 2 môn này). 

Vấn đề cuối cùng, Thứ trưởng Hiển cho rằng, với kiến nghị cần có môn học riêng với tên gọi Lịch sử, việc bố trí các môn học ở cấp THPT cũng như trong toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới phải quán triệt yêu cầu đổi mới, phải đặt trong mối quan hệ tổng thể giữa các môn học, phải tạo thuận lợi cho việc đổi mới cả nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

Phương Thảo
Từ khóa :
Lịch sử , khoa học Lịch sử , Bộ GD&ĐT , tịch hợp lịch sử , tự chọn , bắt buộc , riêng biệt , có thiếu sót.
Ban xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông thừa nhận thiếu sót…!
Chủ đề : Đổi mới giáo dục phổ thông
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
nông dân
2

nếu không cải cách được hãy tạm dừng , đừng cố làm ẩu sẽ hỏng cả một thế hệ trẻ .

Hoàng Hoa Đình
1

Cán bộ là cái gốc của mọi thành bại, ngành GD phải kiện toàn bộ máy, phải đào thải những quan chức, công chức yếu kém về năng lực, trình độ, không thể đưa ra những chú trương phản khoa học, sai lệch,... rồi sau đó lại xin lỗi là có nhầm lẫn.

khainguyen
1

Một lập luận khá "kỳ cục"! Để chuyển đổi từ "trang bị kiến thức" qua việc "tăng cường năng lực" thì cần "lắp ghép nội dung các môn học lại"??? Tích hợp nội dung các môn khác nhau có phải tăng cường năng lực học sinh không? Thế nào là tăng cường năng lực trí tuệ cho HS? Nếu vẫn giữ nguyên bộ môn thì có thể giúp các em phát triễn năng lực tư duy được không? Vấn đề là thay đổi phương pháp giảng dạy, chuyễn đổi từ cách bắt học sinh thuộc như "vẹt" thành cách hướng dẫn các em biết phán đoán, so sánh, đối chiếu và tự tìm kiếm "sự thật" đằng sau các sự kiện khách quan, có nghĩa là nên lược bỏ những sự kiện còn mơ hồ, những cảm nhận của tác giả ra khỏi nội dung môn Sử, và quan trọng hơn hướng dẫn cách học sử trên tinh thần khoa học, nghiên cứu! Giữa tích hợp và năng lực tư duy không có liên quan gì cả. Tích hợp gì đi nửa mà vẫn thuộc như "cháo" chỉ là "bại não" thôi.

Táo Quân
2

Tôi vẫn cho rằng, quan điểm của Bộ GDĐT là đúng. Song lãnh đạo thiếu quyết đoán và không cự nổi các nhà sử học.

Hoàng Trường Sa
4

Hay quá. Lỗi của các bác ấy là chưa giải thích cụ thể, còn nội dung thì đúng cả!

Vũ Xây Dựng
9

Xin đừng giải thích quanh co nữa. Chỉ cần ông Thứ trưởng trả lời công khai trước dư luận những câu hỏi đã được nhiều người nhắc đến sau đây sau đây: 1- Tại sao ở các nước có nền giáo dục tiên tiến thì môn lịch sử là môn học cơ bản, độc lập và bắt buộc, còn ở Việt Nam thì không? 2- Tại sao có quốc gia đã chia môn lịch sử ra để dạy "tích hợp" trong các môn khác nhau, nhưng rồi lại phải trở lại với môn lịch sử độc lập và bắt buộc? 3- Nếu môn Văn và nhiều môn khác có thể giáo dục lịch sử thì có sợ trùng lặp kiến thức không? Nếu có thì có thể "tích hợp" thành một môn không (Ví dụ Văn - Sử)? 4- Ban soạn thảo có biết môn học nào cũng quan trọng, nhưng môn lịch sử thì có tính đặc thù rất cao không? Có biết vì sao Mác nói: "Chỉ có một khoa học chân chính nhất là khoa học lịch sử" hay không? Nếu ông Thứ trưởng không trả lời thoả đáng những câu hỏi mà bấy lâu nay ông lẩn tránh thì đừng hy vọng xã hội này sẽ tha cho ông. Nhiều người đang nghi ngờ có bàn tay của "Diễn biến hoà bình" trong ban soạn thảo. Phải cảnh giác.

Nguyễn Hồng
3

Tới đây môn toán, môn hóa học, môn vật lý, môn thể dục, tin học đều có thể giáo dục lịch sử được mà, vd tháng 10 năm 2010 Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, hỏi Hà Nội có từ bao giờ. Đáp số tháng 10 năm 1010.

Nguyễn Văn Thụy
5

Lại nhận thiếu sót trong khi mọi người góp ý thì bỏ ngoài tai, cuối cùng vẫn cứ luẩn quẩn

Xem thêm bình luận
Tin khác