Bộ Giáo dục xin thêm 10 ngày để rà soát việc công nhận giáo sư, phó giáo sư

Giáo dục 24h

Linh Hương

(GDVN) - Ngày 20/2/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản số 634/BGDĐT-VP về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX ngày 8/2/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Ngày 9/2/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã có công văn số 589/BGDĐT-VP gửi các Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành yêu cầu tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18/2/2017. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/2/2018. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng chức danh nhà nước cương quyết không công nhận. 

Thực hiện ý kiến của đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Thường trực các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đã khẩn trương rà soát hồ sơ ứng viên, trong đó tập trung rà soát các vấn đề mà dư luận đặt ra liên quan tới việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 

Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu rà soát trùng với thời gian nghỉ tết nguyên đán nên để đảm bảo sự khách quan, công bằng, đúng quy định trong quá trình rà soát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/2/2018.

Linh Hương
Từ khóa :
giáo sư , phó giáo sư , rà soát , lùi thời hạn , xét công nhận , tiêu chuẩn , chức danh
Bộ Giáo dục xin thêm 10 ngày để rà soát việc công nhận giáo sư, phó giáo sư
Bình luận
Ngô Văn Quyết
1

Xin nghiên cứu tách rõ: Hãy để ông Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo làm phận sự của một Bộ trưởng. Ông Chủ tịch Hội đồng CDGS Nhà nước nên là một người khác để chỉ lo phần các tiêu chuẩn, các kiểm định các loại HĐ CS và HĐ Ngành, Chuyên ngành. Chức danh này nên chuyên giao cho Ông chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1/ Cần làm rõ ý kiến của GS Nguyễn Lân Dũng: về việc "chạy phiếu giáo sư". ý kiến của Ông Vũ Hào Quang về có bằng chứng tiêu cực trong việc xét duyệt ở Hội đồng các cấp. 2/ Không sa đà vào việc số lượng (Vì cứ xét duyệt nghiêm túc, đủ tiêu chuẩn thì công bố đủ và đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS.). Điều này có nghĩa là các cơ sở giáo dục phải bổ nhiệm các chức danh đó ở cơ sở của họ, lúc đó các ứng viên mới đủ tư cách mang cái chức danh đó! 3/ Năm 2016 khi công nhânh chức danh Gs và PGS của năm 2015 cũng có số lượng tăng đột biến. Có thể "rà soát lại." 4/Cần đưa ra công luận những đơn tứ khiêu nại về chức danh này của một số người có chức danh GS nói về GS Việt Nam (Ông này, ông nọ...) tự phong GS cho mình!

Ông đồ
8

Một văn bản gửi thủ tướng chưa ráo mực lại xin gia hạn tiến độ, (có cái gì gì đó giống bộ giao thông,) liệu với năng lực và tầm nhìn như vậy thì liệu người dân có kỳ vọng vào bộ trưởng làm thay đổi tích cực cho nền giáo dục nước nhà được không

Do Nhat
5

Nếu nhân dịp này các HĐCDGS kiểm tra lại các hồ sơ GS, PGS năm 2016 có vấn đề luôn thì hay biết mấy! Ví dụ các trường hợp không liêm chính trong khoa học như đạo văn, tự đạo văn...

Xem thêm bình luận
Tin khác