Nếu cả nước chỉ còn 10 trường sư phạm thì chẳng khác nào quay về thời bao cấp

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Đó là ý kiến của Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Vụ phó Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khi bàn luận về vấn đề quy hoạch các trường sư phạm.

Theo thống kê, cả nước hiện có 58 trường đại học, 57 trường cao đẳng và 40 trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.Trong đó, có 14 trường đại học sư phạm, 40 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm.  

Nhìn nhận lại hệ thống các trường sư phạm, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Vụ phó Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, các trường sư phạm đã trải qua nhiều biến động về nhu cầu giáo viên.

Đó là khi phổ cập giáo dục thì quy mô giáo viên “bung ra” đến khi dân số tăng chậm thì tỷ lệ giáo viên suy giảm. 

Thừa nhận việc quy hoạch hệ thống trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay là cấp bách, nhưng theo hướng tập trung vào đại học sư phạm trọng điểm là không nên. Đó là ý kiến của Tiến sĩ Lê Viết Khuyến khi chia sẻ với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. 

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng, hiện nay, nhu cầu giáo viên ở mỗi địa phương là khác nhau, có tỉnh thừa nhưng cũng có tỉnh thiếu. Vì vậy, ông Khuyến cho rằng phương án tập trung cho 8 – 10 trường trọng điểm là mang tính chất cục bộ.

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng, nếu chúng ta chỉ tập trung phát triển 8 – 10 trường đại học trọng điểm thì chẳng khác nào quay về thời bao cấp (Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn)

“Xét về lịch sử của hệ thống sư phạm Việt Nam cho thấy, lâu nay, các đại học sư phạm đào tạo chủ yếu là giáo viên cấp trung học phổ thông, còn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lại chủ yếu do các trường cao đẳng sư phạm ở địa phương đào tạo vì yêu cầu về trình độ chuẩn của nhóm này chỉ ở mức cao đẳng và trung cấp. 

Hơn thế nữa, các trường cao đẳng sư phạm có bề dày kinh nghiệm đào tạo giáo viên các bậc học này hơn hẳn trường đại học”, ông Khuyến đặt câu hỏi.

Ngoài ra, nguyên Vụ phó Giáo dục đại học cũng cho rằng, các trường cao đẳng sư phạm vốn dĩ đã và đang đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của địa phương do đó nếu để xảy ra tình trạng thừa – thiếu giáo viên thì địa phương phải chịu trách nhiệm còn nhà nước chỉ nên đưa ra chuẩn về chất lượng chứ không nên can thiệp vào chỉ tiêu của từng trường. 

Chỉ khi nào chất lượng đào tạo của trường kém thì nhà nước mới cần hỗ trợ hoặc có chế tài cụ thể.

Tôi không đồng ý để cả nước chỉ có 10 trường sư phạm

Do đó nếu chúng ta chỉ tập trung phát triển 8 – 10 trường đại học trọng điểm thì chẳng khác nào quay về thời bao cấp tức là khi nhu cầu giáo viên ít, nhà nước có nhiệm vụ phân bổ nguồn lực nhưng hiện nay hệ thống giáo dục phát triển mạnh mẽ thì cần giao nhiệm vụ, trách nhiệm đó cho địa phương còn nhà nước chỉ cần giám sát. 

Hơn nữa, giáo viên sẽ có lúc thừa lúc thiếu do đó, nếu sáp nhập hoặc giải thể hết các trường cao đẳng sư phạm thì khi thiếu giáo viên chúng ta sẽ giải quyết bài toán này thế nào?

Chính vì vậy, ông Khuyến cho rằng, điều quan trọng lúc này là cần thực hiện phân tầng hệ thống trường sư phạm thành các trường đại học sư phạm /đại học giáo dục trọng điểm, các trường/khoa đại học sư phạm địa phương, các trường/khoa cao đẳng sư phạm địa phương. 

Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chủ yếu theo địa chỉ chứ không theo cơ chế thị trường. 

“Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quy định nội dung cứng của chương trình đào tạo giáo viên để tạo cơ chế liên thông, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống”, ông Khuyến nhấn mạnh. 

Tương lai gần, số phận các trường và sinh viên sư phạm sẽ đi về đâu?

Về phân cấp quản lý, Bộ chỉ nên quản lý họat động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường đại học sư phạm/đại học giáo dục trọng điểm.

Còn Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương quản lý trực tiếp và giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho các trường/khoa sư phạm địa phương, các trường/khoa cao đẳng sư phạm địa phương. 

Đặc biệt, ông Khuyến kiến nghị, các cơ sở sư phạm đừng tranh giành nguồn tuyển, đào tạo chồng chéo với nhau. 

Thùy Linh
Từ khóa :
quy hoạch mạng lưới , trường sư phạm , nhu cầu giáo viên , tình trạng thừa thiếu giáo viên , chất lượng giáo dục , chế tài
Nếu cả nước chỉ còn 10 trường sư phạm thì chẳng khác nào quay về thời bao cấp
Chủ đề : Đổi mới giáo dục Đại học
Bình luận
Vũ Luận
1

Quy mô dân số hiện nay gấp 3 lần năm 1976, số học sinh gấp 3 lần, chỉ cần tăng quy mô mỗi trường lên 3 lần, hiện đại hóa chương trình, giáo trình, học liệu, phương tiện, đa dạng các cấp và các hình thức đào tạo... lên 10 lần, thì sao cần nhiều trường? Những người kêu nhiều vì họ vẫn tư duy quản trị, dạy và học đại học của những năm 1976, thời đại thủ công, trong khi chúng ta đang bước vào hội nhập và thời đại 4.0. Chỉ cần tối đa 10 trường chuẩn là dư thừa giáo viên chuẩn. Tôi đang dạy ĐHSP tôi biết, nhiều người vẫn quản lý và dạy học cổ lỗ sĩ lắm nên rất cồng kềnh, tốn kém mà không hiệu quả.

Thạch Pha
2

Vậy là được, tinh hơn đông.

Nam Thiên
0

Nếu thu gọn về 10 trường đại học sư phạm thì khó đáp ứng nhu cầu về giáo viên, nhưng quy hoạch các trường sư phạm tới đây nên lường trước các phương thức đào tạo hiện đại. Có thể robot AI (gắn trí tuệ nhân tạo) sẽ xâm nhập vào lĩnh vực đào tạo, thay thế giáo viên (đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên). Tốc độ thâm nhập sẽ rất nhanh do nó hiệu quả và hấp dẫn.

Nguyên
3

Nếu coi chất lượng giáo viên là trọng điểm và cần tập chung vào chất lượng đào tạo giáo viên thì 10 trường sư phạm là thoải mái, còn như bây giờ bạt ngàn trường đào tạo giáo viên nên chất lượng GV bị thả nổi nhiều quá, lại còn cái trò sv các trường ngoài sư phạm chỉ cần cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (có thể mua được với giá 1-2 triệu) là có thể chạy vào nghề giáo... nó đã làm cho chất lượng giáo viên thêm loạn xạ.

Xem thêm bình luận
Tin khác