Quốc hội đang Hội thảo về Giáo dục phổ thông

Giáo dục 24h

Trinh Phúc

(GDVN) - Đảng ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nên thời gian qua, các cấp, các ngành, các nhà khoa học... tìm giải pháp để nâng cao chất lượng.

Sáng nay, 22/9, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo giáo dục 2017 và chất lượng giáo dục phổ thông.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Giáo dục và đào tạo luôn giữ vị trí quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc.

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo được xem là giải pháp hàng đầu trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với quan điểm và chủ trương của Đảng ta luôn coi “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, nên thời gian qua, các cấp, các ngành, các nhà khoa học và toàn xã hội luôn trăn trở, tìm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi đây là một trong những tiền đề quan trọng để xây dựng và thúc đẩy xã hội phát triển bền vững”.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc (ảnh Trinh Phúc).

Bà Tòng Thị Phóng cũng cho biết: “Xuất phát từ tầm quan trọng và sự quan tâm của toàn xã hội đối với chất lượng giáo dục phổ thông, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông...Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đã đề xuất Uỷ ban thường vụ Quốc hội được tổ chức Hội thảo giáo dục, với chủ đề:

Về chất lượng giáo dục phổ thông” nhằm tạo cơ hội để lắng nghe các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Thầy cô không phải là "con rối" cho ai đó giật dây trên các hội thi

Trong phạm vi Hội thảo hôm nay, để đạt hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị các vị đại biểu và khách mời tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể về ba nội dung trọng tâm tạo nên chất lượng giáo dục phổ thông mà chương trình Hội thảo đã đề ra, đó là về chương trình giáo dục, về đội ngũ giáo viên và công tác quản lý giáo dục phổ thông.

Chú ý: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; các điều kiện đảm bảo như cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai chương trình giáo dục phổ thông vào thực tiễn;

Việc quy hoạch mạng lưới trường sư phạm (nơi đào tạo giáo viên phổ thông); yêu cầu về môi trường làm việc, sự phát triển và việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ…cùng nhiều vấn đề liên quan khác như: mô hình trường phổ thông; vấn đề quản lý nhà trường (vấn đề tự chủ trong trường phổ thông);

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; vấn đề xã hội hoá trong giáo dục phổ thông (phát triển các trường tư thục đảm bảo chất lượng và vấn đề tài chính)…

Đây chính là các vấn đề đang đặt ra đòi hỏi các nhà khoa học, các nhà quản lý và các cơ quan hoạch định chính sách quốc gia tiếp tục cùng nghiên cứu và tìm giải pháp tháo gỡ cho ngành giáo dục nước nhà”.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội (ảnh Trinh Phúc).

Cũng tại Hội thảo này, ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn Hóa, Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi đồng của Quốc hội phát biểu cho rằng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu và định hướng các nội dung:

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chính phủ đã có các kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết này. Đến nay, giáo dục và đào tạo của Việt Nam đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên phải nhận thấy rằng nhận thức về thực trạng và các chính sách cụ thể trong giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông, vẫn còn phân tán và nhiều ý kiến rất khác nhau”.

Ông Phan Thanh Bình nhấn mạnh: “Ủy ban mong muốn từ vị thế và góc nhìn của mỗi đại biểu, với một tâm huyết chung vì một nền giáo dục và đào tạo khỏe mạnh, tạo nền tảng cho phát triển đất nước, chúng ta sẽ trao đổi và tạo nên đồng thuận trong nhận thức, có những ý kiến quý cho quản lý chung.

Các thầy cô, hãy lên tiếng cho "bóng tối lui dần, cho giáo dục nở hoa"

Từ đó sẽ có những nhìn nhận và lan tỏa trong xã hội về sự phấn đấu, cố gắng của một đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý tâm huyết với giáo dục.

Và trong ý tưởng đó, chất lượng giáo dục phổ thông đã được chọn lựa như một vấn đề đầu tiên tạo nền tảng cho phát triển giáo dục nước nhà.

Chất lượng giáo dục phổ thông là một chủ đề lớn luôn được xã hội quan tâm và đặt ra nhiều vấn đề cần trao đổi. Trong giới hạn của thời gian, Hội thảo được triển khai thành 2 mảng lớn:

Phần báo cáo chung được trình bày qua ba nội dung chính: về khuynh hướng giáo dục trên thế giới và những vấn đề của Việt Nam, quản lý giáo dục phổ thông tại Việt Nam và những vấn đề cần quan tâm từ thực tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Phần mở đầu này được trình bày bởi chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên gia về giáo dục, nhằm cung cấp những thông tin tổng thể về giáo dục phổ thông từ tầm nhìn đến thực tế như bản giao hưởng dạo đầu, tạo hứng khởi cho đại biểu bước vào phần thứ hai.

Phần thứ hai là ba phiên trao đổi và thảo luận tập trung vào nội dung chính:

Chương trình giáo dục phổ thông luôn là tiền đề cho quá trình đổi mới. Chúng ta đang đứng trước những yêu cầu rất bức bách của quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong một thế giới đang thay đổi và phát triển nhanh chóng.

Và chúng ta vẫn đang chuẩn bị những con người Việt Nam trí thức cho một đất nước Việt Nam phát triển văn minh, hội nhập. Một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những vấn đề đặt ra từ mục tiêu đến những khái niệm nghĩ và nói thì dễ nhưng triển khai vẫn là những thử thách: đạo đức/năng lực, tích hợp/tổ hợp, địa phương/tổng thể, nhu cầu/điều kiện…

Tại sao cứ mãi phân biệt sinh viên trường công với trường tư?

Đội ngũ giáo viên phổ thông là nội dung thảo luận thứ hai nhưng lại là yếu tố có tính chất quyết định đến chất lượng giáo dục phổ thông.

Các thầy, cô là những người đưa con chữ đến với trẻ em, là những người dẫn những bước đi ban đầu chập chững và góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, nhận thức xã hội cho các em.

Cái tâm của người thầy, sự sáng tạo, bản lĩnh chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp của người thầy là những gì đâu chỉ đến từ sự phấn đấu từ bản thân các thầy cô, mà còn là sự đào tạo của hệ thống Trường Sư phạm, từ chế độ chính sách và cả sự quan tâm, nhận thức của xã hội.

Quản lý trong giáo dục phổ thông là chuyên đề thảo luận cuối của Hội thảo, nhưng lại là một nội dung mà Nghị quyết 29-NQ/TW đã đặt ra còn cần nhiều vấn đề phải nhìn nhận, đổi mới.

Xã hội phát triển, chương trình, đội ngũ có nhiều thay đổi thì giờ đây mô hình của trường học trong giáo dục phổ thông được nhìn nhận thế nào?

Để giáo dục những congười mới có tính độc lập, tự chủ và nhận thức đúng có phải chăng ngay trong quản lý nhà trường đã phải có những thành tố này trong sinh hoạt, quản lý.

Và con người quản lý giáo dục phổ thông? Chế độ và những vấn đề của quản lý nhà nước?

Khi đất nước đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì môi trường và tổ chức giáo dục phổ thông sẽ phát triển ra sao?

Có phải chăng vai trò các trường ngoài công lập, các trường tư thục ngày càng quan trọng và có tác động đến không chỉ là nhận thức, tổ chức, chế độ chính sách mà đến chất lượng tổng thể của giáo dục phổ thông”.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Đổi mới giáo dục , giáo dục phổ thông , đời sống giáo viên , cải cách giáo dục , Quốc hội ,
Quốc hội đang Hội thảo về Giáo dục phổ thông
Chủ đề : Đổi mới giáo dục phổ thông
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
Hoàng Hoa Đình
0

Để nâng cao chất lượng giáo dục phải đổi mới cơ chế quản lý, nhà nước đưa ra hành lang pháp lý để các trường công, tư từ mầm non đến đại học vận hành trên đó như doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà trường có quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm, quyền tự quyết,.Hội đồng nhà trường có quyền tuyển dụng nhân sự, bầu hiệu trưởng và cũng có quyền chấm dứt hợp đồng với giáo viên vi phạm, bãi miễn hiệu trưởng nếu hiệu trưởng vi phạm. Lâu nay toàn bộ dạy và học do ngành giáo dục, nhưng tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm hiệu trưởng do chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh nên xảy ra thừa, thiếu giáo viên, chạy vào biên chế, chạy lên hiệu trưởng. Hiệu trưởng lạm thu để bù vào số tiền bỏ ra mua chức hiệu trưởng,... Dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, giáo viên năng lực kém nhưng có tiền được đi dạy, giáo viên dạy giỏi nhưng không có tiền phải giấu bằng sư phạm đi làm công nhân may, thơ hồ,....

Lòng Dân
0

Với tư cách là một cử tri, tôi yêu cầu QH, cơ quan lập pháp, hãy nghiêm túc soạn lại Luật Giáo dục mới với các Luật con nằm trong luật mẹ thành một chỉnh thể thống nhất, mang tính hệ thống. Không nên sửa vụn vặt điều này, khoản kia, lấy luật con điều chỉnh luật mẹ. Hội thảo nhiều, nghe ý kiến lắm là tốt nhưng phải XD được một nền pháp chế lành mạnh cho giáo dục phát triển. Đang có một sự mất dân chủ nghiêm trong khi có ý kiến chỉ đạo chỉ sửa Luật GD và Luật GD Đại học, mà không đuoc đụng vào Luật GD nghề nghiệp

Nguyen Thanh
1

Đặt vấn đề đổi mới toàn diện GDPT là đúng ? Nhưng phương pháp thì lại dựa trên việc XD Chương tình GDPT là SAI LẦM. Biến 1 cái sai ít thành một cái sai nhiều hơn. Phương pháp cần đổi mới GDPT hiện nay là tạo môi trường Xã hội hóa đầu tư giáo dục, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các CSGD Công Lập và Ngoài công lập phát triển nhằm mục đích tạo ra các CSGD chất lượng. Còn chương trình hay phương pháp dạy học là việc của CSGD.

Lan Hương
3

Có nên nhìn nhận rằng "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông" là sai lầm? Tôi thuộc thế hệ 8X bản thân tôi vẫn đang có vị trí cao ở cty nước ngoài, tôi không thấy thời tôi được giáo dục là sai lầm gì cả. Kiến thức tôi sau phổ thông đã quá dư để tôi bước vào đời. Đầu tiên phải xác định học là quá trình suốt cuộc đời nên học phổ thông đâu phải cứ nhồi nhét cả thế giới tri thức của nhân loại vào 12 năm, đâu nhất thiết phải học ở trường, thời nay google là ra hết, nên tại sao chương trình phổ thông không giữ như cũ đi hoặc giảm hơn đi mà lại tăng lên cả đống khối lượng, để tăng tiết tính tiền à. Thời tôi học chỉ có lớp 12 là tăng thêm 3 tiết buổi chiều, còn lại toàn học buổi sáng. Vậy mà 3 tiết thêm đó đã làm tôi cảm thấy đuối sức mặc dầu tôi là học sinh đứng đầu lớp. Thay đổi căn bản và toàn diện? Một người đang có cái nhà, đùng một đòi đập đi xây cái mới mà không có bản vẽ, thêm nữa là mướn ông thợ chưa có kinh nghiệm xây nhà, bạn đoán cái nhà mới này có được xây nên không? Gần 15 năm qua từ lúc đổi mới có lẽ các bạn đã thấy và nếm được kết quả rồi. Vì thế không phải là "đổi mới căn bản và toàn diện" mà là "đổi mới những điều bất cập", cái gì chưa phù hợp ta sửa, cái gì thay đổi ta sẽ thay đổi, thay đổi tức là phair bỏ cái củx rồi mới thay cái mới chứ không phải giữ cái cũ rồi nhét cái mới vào. một cái bình 5l thì chỉ chứa được 5l nước thôi, không thể chứa 6l nên đừng duy ý chí mà bắt các em học sinh ôm thế giới vào đầu. Tóm lại, làm ơn đừng đổi mới bát nháo nữa.

Nguyễn Tiến Hàm
3

Người ta vin vào cớ đổi mới chương trình PT để kinh doanh sách giáo khoa đấy. Cứ xem vụ bán sách VNEN "đắt khét" là rõ ngay mà. Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi !!!

Ta huu quang
1

Giáo dục là quốc sách, đúng. Nhưng thực hiện như thế nào thì Vn chưa nhìn ra được. Đó là thiếu sót trầm trọng của ngành giáo dục

Dân Nguyễn
2

Hiện nay và đã quá xưa, hễ có nghị quyết đổi mới, cải cách GD là người ta lại đi sửa sách, chương trình và thi cử- các vết xe đổ cứ lặp đi lặp lại chỉ để tiêu tiền. Thực chất, chất lượng GD lại không nằm ở trong ba cái đó (sách, chương trình và thi cử)! Thế mới kì. Tại sao không quan tâm đến phương thức đào tạo SP và điều kiện học của học sinh. Đổi mới gì thì đổi mới mà quên bẵng đi hai đổi tượng trong nhà trường, hai nhân vật chủ chốt trong GD thì đều đã THẤT BẠI. Mong rằng, trước hết, Đảng và CP phải ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ ĐỔI MỚI GD, chi tiền đúng việc, đúng đối tượng may ra mới đỡ tốn kém, mang lại hiệu quả.

Nguyễn Huy Phương
0

Rất đồng tình với bạn. Loại bỏ gv trình độ chuyên nôn nghiệp vụ kém và đầu tư cho phương tiện dạy và học, chế độ đãi ngộ theo năng lực và kết quả giáo dục. Vấn đề sẽ đuọc giải quyết.

Xem thêm bình luận
Tin khác