Thủ tướng quyết định cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu

Giáo dục 24h

Nhật Minh

(GDVN) - Theo đó, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/10/2018.

Tại Quyết định 1280/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2018.

Nhật Minh
Từ khóa :
thứ trưởng bộ giáo dục , phạm mạnh hùng , nghỉ hưu , bộ giáo dục , thủ tướng , quyết định
Thủ tướng quyết định cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác