Ảnh: Xe bọc thép chở bộ binh BTR-152 của Việt Nam

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng - Giáp Lệnh (tổn hợp)

(GDVN) - Thành công trong nghiên cứu, cải tiến loại xe này đang được nhân rộng ở các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ, xử lý tình huống trên địa bàn.

Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước

Lê Dũng - Giáp Lệnh (tổn hợp)
Từ khóa :
liên xô , quân đội nhân dân việt nam , quân đội , bộ binh , BTR-152
Ảnh: Xe bọc thép chở bộ binh BTR-152 của Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác