Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn của Liên Xô qua những hình ảnh chi tiết (P2)

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Ekranoplan có trọng lượng khi không tải là 350 tấn và 544 tấn khi đã được trang bị đầy đủ vũ khí, trang thiết bị và hàng hoá cần thiết. Ekranoplan có thể mang đến 6 tên lửa hành trình Moskit, loại tên lửa được NATO gọi tên theo phân loại là SS-N-22 Sunburn.

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
tên lửa hành trình , phi cơ , NATO , tên lửa , Liên Xô , vũ khí , thuỷ phi cơ , Ekranoplan , Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn , của Liên Xô , qua những , hình ảnh , chi tiết (P1) , (P2)
Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn của Liên Xô qua những hình ảnh chi tiết (P2)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác