BIDV: Ông Trần Bắc Hà chính thức nghỉ hưu từ 1/9

Cao Nguyên
(GDVN) - BIDV cho biết, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9.

Ngày 1/9/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Ông Trần Anh Tuấn chính thức điều hành BIDV thay ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu. (Nguồn: Ngân hàng liên doanh Việt-Nga).

Theo đó, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9.

Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV được Hội đồng quản trị bầu phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/9/2016.

Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1958 là thạc sỹ kinh doanh. Ông Tuấn làm việc tại BIDV từ năm 1981. Từ năm 1989-1998, ông làm Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai-Kon Tum; Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai; từ năm 1998-2007 là Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV và từ năm 2008 đến 2012, ông đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc BIDV. 

Từ năm 2012 đến nay ông đảm nhận vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.

Trong khi đó, ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm làm việc ở Ngân hàng BIDV với 8 năm ngồi "ghế nóng" Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV.

Dưới sự điều hành của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã có những bước tăng trưởng nhảy vọt, tổng tài sản tăng từ 246.494 tỷ đồng (năm 2008) lên 930.267 tỷ đồng (tính tại thời điểm tháng 6/2016).

Từ năm 2008, lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 2.350 tỷ đồng lên 7.948 tỷ đồng vào năm 2015. Và 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 3.311 tỷ đồng.

Cao Nguyên
Đang tải tin...