Chính phủ sẽ ban hành Quy chế Quản lý tài chính PVN

Kinh tế

Lại Cường

(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Dự thảo Điều lệ cần làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và số lượng Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12549/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ sẽ ban hành Quy chế Quản lý tài chính PVN (Ảnh: Trithuctre)

Còn thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Lại Cường
Từ khóa :
tập đoàn dầu khí việt nam , quy chế hoạt động PVN , Vương Đình Huệ , PVN
Chính phủ sẽ ban hành Quy chế Quản lý tài chính PVN
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác