Chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phải đấu thầu công khai, minh bạch

Kinh tế

Như Hải

(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018.

Tháng 11/2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phải tiến hành đấu thầu công khai, minh bạch: (ảnh minh họa - nguồn Chính phủ).

Theo Nghị quyết, giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư Dự án.

Không chỉ định thầu khi lựa chọn nhà đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai các gói thầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có ý kiến về nội dung cơ chế, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/1/2018.

Như Hải
Từ khóa :
Trịnh Đình Dũng , cao tốc , cao tốc Bắc - Nam , chỉ định thầu , đấu thầu BOT
Chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phải đấu thầu công khai, minh bạch
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác