Hơn 28 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất 5 năm

Kinh tế

Theo TTXVN

(GDVN) - Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới quý 1 này của cả nước tăng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây (2015-2019).

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới quý 1 này của cả nước tăng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây (2015-2019).

Hơn 28 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất 5 năm.
Theo TTXVN
Từ khóa :
Môi trường đâu tư , doanh nghiệp , tổng cục thống kế , tổng vốn đăng ký , doanh nghiệp thành lập mới
Hơn 28 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất 5 năm
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác