Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

Kinh tế

Diệu Linh

(GDVN) - Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.

 

Cụ thể, các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 và công văn số 2718/VPCP-KTTH ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2699/VPCP-NC ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ. Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2017.

Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng của các Bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

 

Diệu Linh
Từ khóa :
thu hồi biển 80A , thu biển 80B , biển cấp cho doanh nghiệp , đấu giá biển số đẹp
Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
QUANG LÊ
1

Biển số 80A, 80B quy định chỉ cấp cho các cơ quan thuộc Trung ương. Chỉ có Bộ công an mới có quyền cấp, vậy mà mấy doanh nghiệp lại có biển số này? Coi chừng biển số giả đó???

Xem thêm bình luận
Tin khác