Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý việc Bộ Công Thương chỉ đạo thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex).

Việc thoái vốn nêu trên phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành trước cuối Quý I/2016.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam có ngành hàng, sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện, máy biến thế điện, dây cáp điện, động cơ điện, đồng hồ đo điện, khí cụ điện.

Sau cổ phần hóa Gelex, nhà nước nắm giữ 78,74% cổ phần.

Các sản phẩm đều có thương hiệu trên thị trường. Năm 2010, Tổng công ty cổ phần hóa và chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, Nhà nước giữ 78,74%.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty thuộc diện Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần.

Do đó, việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty trên là phù hợp quy định của pháp luật và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng mua cổ phần với số lượng đủ lớn để tham gia đổi mới quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - FiCO là bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của FiCO là 1.270 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 127.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước chiếm giữ 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 394.200 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai 25.006.300 cổ phần, chiếm 19,69% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo FiCO tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FiCO là Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định chuyển Trường trung cấp Công nghiệp và Xây dựng FiCO về Bộ Xây dựng quản lý, Bộ Xây dựng lập Phương án sắp xếp, chuyển đổi Trường này theo quy định.

Ngọc Quang
Từ khóa :
cổ phần hóa gelex , cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , thủ tướng
Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác