Ảnh: Người dân Libya thâm nhập vào dinh thự của Đại tá Gaddafi ở Tripoli

Quốc tế

Nguyễn Hường (theo News.cn)

(GDVN) - Cảnh người dân Libya thâm nhập vào dinh thự bị bỏ lại tan hoang của Đại tá Gaddafi ở Bab Al-azizia, Tripoli để tìm kiếm những gì còn lại có thể sử dụng được.

Một người đàn ông kiểm tra một tòa nhà ở Bab Al-azizia, ở Tripoli, Libya ngày 18/9/2011.

Một thanh niên Libya chụp ảnh bên một xe bọc thép bị bỏ lại ở Bab Al-azizia, Tripoli,

Các tay súng của NTC đứng trên một tòa nhà được gọi là House of Shame, ở Bab Al-azizia.

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Một em bé ôm khẩu súng trường bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Người dân Libya bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia

Nguyễn Hường (theo News.cn)
Từ khóa :
tòa nhà , Libya , Tripoli , Muammar Gaddafi
Ảnh: Người dân Libya thâm nhập vào dinh thự của Đại tá Gaddafi ở Tripoli
Tin khác