Bệnh nhân phục hồi chức năng vẫn được BHYT thanh toán

Sức khỏe

Linh Phương

(GDVN) - Việc mở rộng phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với các dịch vụ phục hồi chức năng, tạo điều kiện cho người khuyết tật có BHYT đi khám chữa bệnh,

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, Danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng (PHCN) và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Bệnh nhân phục hồi chức năng vẫn được BHYT thanh toán. Ảnh minh hoạc: CAND.

Bác sĩ CKII. Hoàng Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết Thông tư số 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, Danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán) đã mở rộng phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với các dịch vụ PHCN, tạo điều kiện cho người khuyết tật có BHYT đi khám chữa bệnh, PHCN, giảm bớt khó khăn khi khám, chữa bệnh, PHCN.

Thông tư số 18/2016/TT-BYT cũng mở rộng danh mục vật tư y tế được BHYT thanh toán, người khuyết tật đã được thanh toán các vật tư mà trước đây không được thanh toán, như: Nẹp, giầy, ghế chỉnh hình các loại; ghế bại não…; PHCN ban ngày là 01 hình thức điều trị đặc thù của chuyên ngành PHCN, trước kia không được BHYT chi trả, Thông tư 18/2016 ra đời đã được BHYT chi trả cho các cơ sở PHCN.

ThS Lê Tuấn Đống, Trưởng phòng PHCN và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, việc chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và khám bệnh, chữa bệnh sẽ dựa theo nguyên tắc Bệnh viện có danh mục kỹ thuật PHCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi chỉ định phải ghi cụ thể tên danh mục kỹ thuật và vị trí cơ thể được thực hiện kỹ thuật vào hồ sơ bệnh án. Việc chỉ định các danh mục kỹ thuật cho người bệnh phải phù hợp với chẩn đoán. Bệnh viện thực hiện danh mục kỹ thuật nào thanh toán dịch vụ đó.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở PHCN áp dụng hình thức thanh toán theo định suất hoặc theo nhóm bệnh thì BHXH căn cứ danh mục kỹ thuật để giám định, chi trả.

Việc chi trả BHYT cho các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh khi người bệnh chuyển tuyến theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Căn cứ vào danh mục kỹ thuật PHCN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện không có kỹ thuật phù hợp với nhu cầu PHCN của người bệnh, thì cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã được chuyển người bệnh lên cơ sở PHCN tuyến tỉnh.

Đối với mức chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ban ngày thì việc chi trả chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đối với hình thức PHCN ban ngày thực hiện như hình thức điều trị nội trú.

Mức chi trả chi phí ngày giường bệnh đối với hình thức PHCN ban ngày thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc và các quy định khác có liên quan.

Linh Phương
Từ khóa :
điều trị , thuốc , bệnh nhân , cơ thể , bệnh viện , Bộ Y Tế , người bệnh , chẩn đoán , phục hồi chức năng , bảo hiểm y tế , chi trả
Bệnh nhân phục hồi chức năng vẫn được BHYT thanh toán
Chủ đề : Hoạt động của Bộ Y tế
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác