Cơ sở giáo dục Đại học phải dừng đào tạo trình độ Cao đẳng trước năm 2020

Tư vấn pháp luật

Thùy Linh

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo, theo đó các trường Đại học đang đào tạo Cao đẳng phải dừng đào tạo trình độ này trước năm 2020.

Theo dự thảo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Đại học mà Bộ GD&ĐT vừa công bố để lấy ý kiến đóng góp, các cơ sở giáo dục Đại học đang đào tạo Cao đẳng mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015.

Dự thảo này thay thế cho thông tư 57 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và thông tư 20 về sửa đổi bổ sung thông tư 57.

Theo đó, cơ sở giáo dục Đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên chính quy hàng năm phải thỏa mãn 3 tiêu chí gồm: Số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên; diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở; quy mô sinh viên chính quy tối đa.

Cơ sở giáo dục Đại học phải dừng đào tạo trình độ Cao đẳng trước năm 2020 (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Dự thảo nêu rõ, cơ sở giáo dục Đại học không được đào tạo Cao đẳng, Trung cấp trừ các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành IV và các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khối ngành V.

Đặc biệt, cơ sở giáo dục Đại học đang đào tạo Cao đẳng mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020.

Cơ sở giáo dục Đại học đang đào tạo trung cấp phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định không quá 15% chỉ tiêu chính quy đối với khối ngành I; không quá 20% chỉ tiêu chính quy đối với các khối ngành khác.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên chính quy đã xác định của cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo cũng đưa ra công thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đối với các cơ sở giáo dục.

Dự thảo nêu rõ, hàng năm Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục Đại học.

Trường nào vi phạm quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh ở nhiều khối ngành, vi phạm nhiều tiêu chí, có hành vi tái phạm, sẽ bị xem xét tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, hoặc đình chỉ tuyển sinh.

Cơ sở giáo dục Đại học tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu Bộ GD&ĐT đã thông báo thì số lượng tuyển vượt sẽ bị khấu trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm sau của trường và nhà trường sẽ bị xử phạt theo quy định. 


Thùy Linh
Từ khóa :
tuyển sinh , Đại học , Cao đẳng , quy định , xử lý , cơ sở giáo dục
Cơ sở giáo dục Đại học phải dừng đào tạo trình độ Cao đẳng trước năm 2020
Chủ đề : TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác