Lương giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS được tính theo 3 hạng

Tư vấn pháp luật

Ngọc Bích

(GDVN) - Theo Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lương giáo viên Tiểu học và giáo viên THCS công lập được tính theo 3 hạng.

Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập: 

Chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học được áp dụng hệ số lương tương ứng gồm 3 hạng II, III và IV.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học hoặc Đại học Sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học hoặc Cao đẳng Sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

Giáo viên tiểu học hạng IV có bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm tiểu học hoặc Trung cấp Sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 1; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo Thông tư liên tịch  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập: 

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS cũng bao gồm 3 hạng:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lượng 4,89).

Giáo viên THCS hạng I có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 3, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Giáo viên THCS hạng III có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên hoặc Cao đẳng các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 1…

Cả hai Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/11/2015. 

Ngọc Bích
Từ khóa :
hệ số lương , chức danh , viên chức , giáo viên , trình độ
Lương giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS được tính theo 3 hạng
Bình luận
THU HỒNG
0

CÓ BẰNG CAO HỌC (THẠC SĨ) TRƯỚC KHI THI TUYỂN GIÁO VIÊN MÀ CŨNG CHỈ ĐƯỢC LƯƠNG BẬC 1 THUI, GIỜ LÀM SAO NHỈ.

trần thị tinhb
3

Tôi sinh năm 1964, ra trường đi dạy từ năm 1989, đến năm 2 010 tôi đi học vaˋ co´bằng đại học nhưng không đuợc ăn lương đại học maˋ vẫn ăn lương trung cấp vậy làm thế nào để chuyển sang lương đại học

Ngọc Tím
6

Vậy trong trường học cần gì phải dạy tiếng Anh chi, bắt học sinh học tiếng Anh từ cấp tiểu học đến đại học mà khi đi làm lại đòi hỏi bằng cấp rồi còn chay theo chứng chỉ này nọ

Phương
0

Vậy giáo viên có bằng c1 hoặc c2 là có thể là giáo viên hạng 1 khi đã đáp ứng các điều kiện khác phải không??

Thanh nguyễn
3

Tôi thấy ở tp hà nội vẫn tíh lươg theo cấp dạy. T học đại học ra dạy tiểu học vẫn chj đc tíh lươg 1.86. Nhưg thôg tư này lại ghi khák. Vậy cho tôi hỏi là ở tp hà nội áp dụg thôg tư khác hay do chúg tôi chưa bjt làm hồ sơ xin chuyển hạng lương đấy ah. Xin cảm ơn!

Xuân Phương
4

Nếu gv có đủ các tiêu chuẩn của gv thcs hạng 1 liệu có phải thi chuyển hạng hay chỉ cần nộp hổ sơ lên sở nội vụ là được xét chuyển hạng ạ.

Tran Nien
7

Là giáo viên tiểu học, tôi có bằng ĐHSP Khoa giáo dục Tiểu hoc; băng A Tiếng Anh và chứng chỉ tin học văn phòng. Cho xin hỏi như vậy tôi được xếp vào bậc mấy? Tính theo lương tôi được nhận bao nhiêu? Xin cảm ơn.

THANH ĐIỀN
16

Nếu giáo viên chúng tôi đã có bằng tốt nghiệp đại học và công nghệ thông tin đạt mức cơ bản mà chưa có bằng ngoại ngữ bậc 2 thì hệ số lương giáo viên hạng II có thay đổi không ?

Xem thêm bình luận
Tin khác