Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao Động - Xã Hội năm 2013

Tuyển sinh

Trần Trang

(GDVN) - Trường Đại học Lao Động - Xã Hội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo tại cơ sở Hà Nội)
Mã tuyển sinh: DLX
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF LABOR AND SOCIAL AFFAIR (ULSA)
Cơ quanchủ quản: Bộ Lao động, Thương binh Xã hội
Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: ulsa.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: ĐH: 1850; CĐ: 600

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Bảo hiểm
D340202 A,C,D1
Kế toán
D340301 A,D1
Quản trị nhân lực
D340404 A,C,D1
Công tác xã hội
D760101 C,D1

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Bảo hiểm
C340202 A,C,D1
Kế toán
C340301 A,D1
Quản trị nhân lực
C340404 A,C,D1
Công tác xã hội
C760101 C,D1
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Cả nước
Trần Trang
Từ khóa :
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao Động - Xã Hội năm 2013
Chủ đề : Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác