Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Mã tuyển sinh: CDH
Năm thành lập: 1972
Cơ quanchủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy, Hà Nội
Website: //www.htc.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1400

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Quản trị kinh doanh
C51340101 A,A1,D1,D3,D4 600
Việt Nam học
C51220113 C,D1,D3,D4 200
Tiếng Anh
C51220201 D1 200
Hệ thống thông tin quản lý
C51340405 A,A1,D1,D3,D4 100
Tài chính - Ngân hàng
C51340201 A,A1,D1,D3,D4 100
Kế toán
C51340301 A,A1,D1,D3,D4 200

Các ngành đào tạo trình độ THCN, Dạy nghề
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Nghiệp vụ lễ tân
A,A1,B,C,D,D1,D2,D3,D4,D5,D6,H,K 100
Nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn
c A,A1,B,C,D,D1,D2,D3,D4,D5,D6,H,K 100
Kỹ thuật chế biến món ăn
c A,A1,B,C,D,D1,D2,D3,D4,D5,D6,H,K 500
Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
c A,A1,B,C,D,D1,D2,D3,D4,D5,D6,H,K 200
Nghiệp vụ nhà hàng
c A,A1,B,C,D,D1,D2,D3,D4,D5,D6,H,K 100

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...