4 Thứ trưởng tham gia Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Cụ thể, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngọc Quang
Từ khóa :
an toàn giao thông , thứ trưởng nguyễn viết tiến , thứ trưởng hoàng vĩnh bảo , thứ trưởng bế xuân trường , thứ trưởng lê tiến châu
4 Thứ trưởng tham gia Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác