Bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định 2068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 2069/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Quang
Từ khóa :
trợ lý thủ tướng chính phủ , nguyễn duy hưng , bùi huy hùng , thủ tướng nguyễn xuân phúc
Bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác