Chưa xem xét thành lập ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn

Xã hội

Lại Cường

(GDVN) - Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cần chủ động tham mưu đề xuất với Thủ tướng giải pháp trước mắt và lâu dài để chống ùn tắc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Tại thời điểm này Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Lãnh đạo Chính phủ làm Trưởng ban.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa xem xét thành lập ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn. Ảnh: Lại Cường.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trong đó có các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Lại Cường
Từ khóa :
ùn tắc giao thông , an toàn giao thông , ủy ban nhân dân thành phố hà nội , thành phố hồ chí minh
Chưa xem xét thành lập ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
le long
0

Đang giảm biên chế mà còn lập BCĐ là sao? Hệ thống chính quyền địa phương, cơ sở ăn lương để làm gì? Nào là CSGT, TTGT, TT Đô thị, TNXP, Dân phòng....chưa đủ người sao? Vấn đề không phải thiếu người mà là thiếu giải pháp hữu hiệu, thiếu cả thiện chí: di dời mấy cơ quan "đầu não"ra vùng ven, thậm chí cấp Quận như Q1 - 3 vẫn có thể bán trụ sở rồi thuê hay mua đất ở vùng ven như Bình Tân - Bình Chánh, Nhà bè để đặt trụ sở làm việc cũng được, đừng nại lý do: xa , khó...vì không bắt buộc Cơ quan Quận nào thì nằm ở địa bàn Quận đó trừ ngành Công an, An Ninh, Giao thông. Ví dụ: Sở KH - ĐT, Sở TN- MT, Sở GD-ĐT, Sở TH - VT....và nhiều Sở khác tại sao cứ phải "chui" vào Trung Tâm?

Xem thêm bình luận
Tin khác