Đà Nẵng không nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính

Xã hội

Tấn Tài

(GDVN) - Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa ban hành công văn hướng dẫn quy trình, thủ tục về việc: “tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý”.

Đà Nẵng ban hành quy định nhằm quản lý việc tiếp nhận công chức, viên chức. Ảnh: TT

Theo đó, thành phố sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính.

Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp.

Phình to biên chế là do trên nói dưới không nghe, coi thường kỷ cương phép nước

Thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức.

Việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý, chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý phải đảm bảo nguyên tắc sau:

Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao chưa sử dụng (sau khi đã trừ số chỉ tiêu thực hiện đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021),

có vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Quy trình thực hiện tiếp nhận dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

Về quy trình, thẩm quyền thực hiện tiếp nhận thì đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, tự quyết định việc tiếp nhận viên chức, công chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Trước khi tiếp nhận phải báo cáo với cơ quan chủ quản để theo dõi, quản lý.

Đối với các đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thực hiện theo quy trình.

Cụ thể, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban thành phố xác định nhu cầu tiếp nhận.

Thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận, nhận và thẩm định hồ sơ, lập danh sách các trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến sở Nội vụ để xem xét việc tiếp nhận…

Ngoài ra, sở Nội vụ cũng hướng dẫn cụ thể, chi tiết thủ tục hồ sơ tiếp nhận, thời gian tiếp nhận.

Riêng đối với việc tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm, sở Nội vụ chỉ tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo một lần.

Tại sao giáo viên cứ phải cắm đầu “chạy” vào biên chế?

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 10/7 hàng năm. Chỉ tiêu tiếp nhận được xác định không quá 100% trong tổng số chỉ tiêu tuyển dụng cho năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải đăng ký trước chỉ tiêu tiếp nhận với sở Nội vụ ngay thời điểm xác định chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, để giữ lại chỉ tiêu tiếp nhận.

Sở Nội vụ không giải quyết hồ sơ cho các đơn vị không đăng ký chỉ tiêu tiếp nhận hoặc đề nghị tiếp nhận vượt số chỉ tiêu đã đăng ký.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận đã đăng ký, thông báo công khai thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo quy trình công khai, minh bạch, đúng quy định và gửi sở Nội vụ trước ngày 10/7 hàng năm.

Theo đại diện sở Nội vụ Đà Nẵng, việc ban hành quy định này là nhằm quản lý việc tiếp nhận công chức, viên chức đảm bảo quy trình dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với lộ trình tinh giảm biên chế 10% đến năm 2021.

Tấn Tài
Từ khóa :
tinh giảm biên chế , biên chế ngành giáo dục , tuyển dụng công khai , Đà Nẵng
Đà Nẵng không nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác