Hà Nội thí điểm lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Uỷ ban quận

Xã hội

Hồ Thu

(GDVN) - Về cơ cấu tổ chức, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị gồm Đội trưởng, không quá 2 Phó đội trưởng và các công chức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị;

Được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật;

Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Ảnh minh hoạ: Hanoimoi.com.vn

Nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra;

Yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

Quận Nam Từ Liêm làm ngơ cho hàng loạt công trình sai phép trên đường Tố Hữu?

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và với Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã;

Lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức;

Thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Về cơ cấu tổ chức, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị gồm Đội trưởng, không quá 2 Phó đội trưởng và các công chức.

Đội trưởng và Phó đội trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Đội phó thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn cấp xã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quyết định phân công công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn cấp xã.

Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Biên chế của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không làm tăng thêm biên chế công chức.

Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành (10/8/2018).

Hồ Thu
Từ khóa :
Hà Nội , Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị , Uỷ ban nhân dân , Sở Xây dựng
Hà Nội thí điểm lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Uỷ ban quận
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Nguyễn Văn Pha
2

Hà Nội đã nhiều lần lập ra các đội thanh tra, quản lý đô thị nhưng hiệu quả không cao, cuối cùng tình hình xây dựng trái phép, không phép ...vẫn xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Dư luận đã từng lên tiếng vì cách giải quyết các vi phạm xây dựng "phạt cho tồn tại" của các đội thanh tra, quản lý xây dựng. Có thể nói, chính các đội thanh tra, quản lý đã góp phần đáng kể tạo ra sự lộn xộn về xây dựng thủ đô trong nhiều thập kỷ qua.

Xem thêm bình luận
Tin khác