Hỗ trợ vắc xin cho các huyện nghèo

Xã hội

XUÂN QUANG

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tiếp nhận và sử dụng số vắc xin được cấp nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ hôm 22/11 thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 484.200 liều vắc xin lở mồm long móng type O; 1.565.329 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò thuộc hàng dự trữ quốc gia để phục vụ tiêm phòng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tiếp nhận và sử dụng số vắc xin được cấp nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Sau khi đã sử dụng số vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia nêu trên, số vắc xin còn lại được mua từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế được giao năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

XUÂN QUANG
Từ khóa :
Thủ tướng , vắc xin , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hỗ trợ vắc xin cho các huyện nghèo
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác