Hôm nay, Đại hội Đảng XII sẽ quyết định trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử

Xã hội

Theo Đài tiếng nói Việt Nam

(GDVN) - Hôm nay (25/1), Đại hội Đảng XII sẽ quyết định danh sách ứng cử, đề cử, trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Theo chương trình làm việc của Đại hội, sáng nay, các đại biểu làm việc tại Đoàn. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đến các đoàn.

Hôm nay, Đại hội Đảng XII biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử. ảnh: TTXVN.

Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương khoá XII (nếu có).

Ngay sau đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương khoá XII.

Chiều cùng ngày, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử.

Đại hội sẽ thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khoá XII. Tiếp đó, Đại hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu.

Trước đó, chiều 24/1, Đoàn Chủ tịch đã gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn.

Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.  Danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử đã được Các Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tính đến chiều 24/1, danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu đã có tổng số dư vượt quá quy định tối đa 30%.

Do đó, danh sách các đồng chí mới được đề cử sẽ được đưa ra để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp chọn ra số dư tối đa 30% nhằm hình thành danh sách bầu cử chính thức.

Ngày 26/1, Đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khoá XII. Danh sách trúng cử được công bố vào chiều cùng ngày.

Theo Đài tiếng nói Việt Nam
Từ khóa :
đại hội đảng XII , nhân sự đại hội đảng XII , bầu tổng bí thư , bầu chủ tịch nước , bầu thủ tướng
Hôm nay, Đại hội Đảng XII sẽ quyết định trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử
Chủ đề : Đại hội Đảng lần thứ 12
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác