Những việc cần làm ngay của Quốc hội

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Đây là yêu cầu nêu rõ trong Nghị quyết tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã được thông qua sáng nay (12/4).

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ Quốc hội yêu cầu tập trung.

Thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng nhất là việc kê khai trung thực, chính xác đầy đủ của người kê khai và cơ quan có trách nhiệm kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá kiểm soát dòng tiền thu nhập thông qua mở tài khoản tại ngân hàng, trên cơ sở đánh giá hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ, thực chất.

Thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả; cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Quốc hội yêu cầu tập trung chống tham nhũng, lãng phí và kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền. ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Nghị quyết cũng yêu cầu, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng chính sách, pháp luật theo hướng cụ thể, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện công khai, minh bạch từng thủ tục hành chính đối với từng ngành, từng lĩnh vực; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện và chấp hành pháp luật. 

Tổ chức giám sát việc triển khai thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Quốc hội bầu mới hai Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Đổi mới công tác tuyển dụng, sa thải, cho nghỉ việc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện xác định vị trí việc làm báo cáo Quốc hội cuối năm 2016; xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội đối với chính quyền các cấp.

Nghị quyết nêu rõ: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, bảo đảm số lượng hợp lý, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhất là ở khu vực biển đảo; chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích người dân trên biển. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Tăng cường an ninh, an toàn thông tin mạng, bảo đảm trật tự, an toàn và giảm tai nạn giao thông.

Ngọc Quang
Từ khóa :
chống tham nhũng , chống lãng phí , bảo vệ chủ quyền
Những việc cần làm ngay của Quốc hội
Chủ đề : TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG
Bình luận
DânNB
0

Vì sao các công trình hạ tầng giao thông (và nhiều DA khủng khác nữa) của VN giá thành cao ngất trời xanh? Vì lợi ích nhóm bật đèn xanh mấy công trình này là cứu đại gia nợ xấu đáng lý ra cho phá sản từ lâu để họ phục hồi lại, thay vì mục đích chính là ích dân ích nước! Lãnh đạo mới sẽ chấn chỉnh mạnh mẽ?

Hoàng Hoa Đình
1

Theo tôi nhiệm vụ số 1 của nhiệm kỳ 2016-2021 là nhất thể hoá các cơ quan Đảng, chính quyền như Quảng Ninh đã thực hiện, qua đó sẽ giảm biên chế được 1/2, cả nước chỉ còn 1,4 triệu công chức, không còn 30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về, nâng cao hiệu quả, hiệu năng bộ máy. Nhiệm vụ số 2 là phòng chống tham nhũng ,tiêu cực,.... Vì cán bộ là cái gốc của mọi thành bại, có cán bộ tốt thì có phong trào tốt, dân sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ.

Nguyễn Quốc Việt
6

Trên quốc hội bàn thì quyết liệt lắm. Về đến địa phương thì làm hời hợt. Dân chán nghe quan nói lắm rồi. Tất cả vấn đề tham nhũng dân biết hết

Phạm mạnh Khôi
2

Nghị quyết QH khóa XIII ,ngắn xúc tích đã đề ra nội dung thiết yếu chống tham nhũng ,cải cách hành chính,tinh giản biên chế và bỏa vệ chủ quyền quốc gia biển đảo Dư luận nhân dân rất đồng tình.Cần chi tiết cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nội dung cũng như trách nhiệm cá nhân tổ chức cơ quan trong việc thực hiện.Riêng ván đè kê khai tài sản cân nêu rõ phải chứng minh nguồn gốc tài sản không chỉ quan tâm đến dòng thu nhập mới.Không làm vậy ,đương nhiên đã hợp pháp hóa tầi sản không rõ nguồn gốc ,bất minh.

Xem thêm bình luận
Tin khác