Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội

Xã hội

Như Hải

(GDVN) - Cụ thể, sửa đổi Điều 12 về bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kinh phí hoạt động thanh tra bảo hiểm xã hội được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (ảnh Minh Thông).

Cụ thể, sửa đổi Điều 12 về bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2018.

Như Hải
Từ khóa :
Thất nghiệp , quản lý tài chính , bảo hiểm xã hội việt nam , bảo hiểm , Bảo hiểm
Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Chủ đề : BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bình luận
Hatbuihong
0

Theo ý kiến của cá nhân tôi các cơ quan thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế … phải tổ chức độc lập đối với các công ty đó. Đặc biệt là lương thưởng cũng như không phụ thuộc về kinh tế với các công ty cần thanh tra ?

Xem thêm bình luận
Tin khác