Thêm nhiều người được miễn vé phương tiện công cộng

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Từ ngày 1/7/2015, các tổ chức kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và cả hành khách sẽ được hưởng thêm một số chính sách.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải; trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng...

Chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Theo quyết định, tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên phạm vi toàn quốc được hưởng cơ chế, chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng như được ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, với các chỉ tiêu trong quy hoạch gồm:

Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng, quỹ đất, giải pháp kết nối với các phương thức vận tải khác, tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, tỷ lệ phương tiện đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Nhiều chính sách hỗ trợ các tổ chức vận tải phát triển phương tiện vận tải xe buýt. ảnh: vnn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ căn cứ vào nguồn lực địa phương hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải

Đồng thời, tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt còn được miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và trợ giá cho hành khách

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương sẽ trợ giá hoặc hỗ trợ chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; ưu tiên xây dựng mô hình Trung tâm quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ xe buýt tại các địa phương.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như miễn tiền vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; giảm giá vé đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam.

Theo quy định, tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt muốn được hưởng cơ chế, chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và đầu tư phương tiện vận tải cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; các dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngọc Quang
Từ khóa :
kinh doanh , nhập khẩu , lãi suất , giảm giá , điều chỉnh , tỉ lệ , ban hành , chi phí , vận tải công cộng hà nội , xe buýt hà nội , xe buýt gây tai nạn , xe buýt , thủ tướng chính phủ
Thêm nhiều người được miễn vé phương tiện công cộng
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Phan Thanh Định
0

Tôi có ý kiến bổ sung cho chính sách “ Khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt” của chính phủ có hiệu lực từ 01/07/2015: - Xem loại hình ĐI CHUNG XE MÁY là một hình thức giao thông công cộng - Tổ chức thực hiện, đề ra những chính sách ưu tiên cụ thể cho những người đi chung xe máy. - Việc xem hình thức ĐI CHUNG XE MÁY là hình thức GTCC cũng mang lại sự công bằng cho việc ưu tiên những người chọn hình thức giao thông góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí nhiên liệu ( người đi xe buýt và người đi chung xe máy đóng góp như nhau về những mục tiêu này ) - Nếu làm được điều này, ta đã tận dụng được nguồn lực sẵn có của xã hội . Ta xem 50 xe máy đang chở người, tương đương với 1 xe buýt cần mua mới, mà nhà nước không cần hỗ trợ lãi suất, không cần trợ giá hoạt động cho nó, đường phố không chứa thêm một xe buýt, không thêm khí thải do một xe buýt gây ra, ( nếu ta xem việc trợ giá vé cho người đi chung xe máy bằng với việc trợ giá ch

Xem thêm bình luận
Tin khác