Ảnh chế: Sĩ tử mùa thi

09/07/2012 17:14 TL (st)
(GDVN) - Có ai đãng từng như thế này chưa.
Lời động viên hiệu quả nhất cho các sĩ tử.
Ôn thi cũng phải tranh thủ coi Euro.
Mục tiêu rất rõ ràng
Cùng phấn đấu nào anh em ơi.....!
TL (st)