Anh em sống chết mặc bay
Tao mà có liệng thì mày cũng toi
Ô!anh này thật giỏi ghê
Chân lê xuống đất, nhìn phê quá chừng. 
Thằng kia mắt trố liếc chi
Mày không nhìn thấy đường đi kia à.
Siêu xe không phải chống chần (chân)
Mà anh kia chống thì cần gì phanh
 Hôm nay mượn tạm xe hàng
Đổ xăng ta lái sang nhà nàng chơi.
Xe này vốn của trẻ con
Tuy ta đã lớn nhưng còn ham vui
Anh này đúng kiểu tay đua
Bồn cầu cũng phải chịu thua luôn rồi
Vừa đua, vừa ngủ phải không?
Mà đầu cắm đất, chổng mông lên trời
 Đạp xe như thế mới ngông
Đầu đội “cối đá”, mông không cần ngồi
Xe này đúng chất tuổi thơ
Đơn sơ mà vẫn nên thơ hữu tình

Đang tải tin...