Mẹ - Người luôn "nói dối"

11/09/2012 13:47 TL (st)
(GDVN) - Và mẹ chỉ có một trên đời...
TL (st)